Inleiding

Creative People  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy verklaring leggen wij onder andere uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en opslaan, en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Ook geven wij aan wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens, en hoe u contact met ons opneemt over de uitvoering van uw rechten. Creative People  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

 

Bedrijfsgegevens

Creative People BV, gevestigd aan Papierbaan 9, Winschoten, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Ons KvK-nummer is: 76145603
 • Ons BTW-nummer is: NL851283986B01
 • 0597 672 831
 • Creative People BV
 • Papierbaan 9
 • Winschoten, Nederland
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Creative People  verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Om gebruik te kunnen van Creative People, zijn bepaalde gegevens verplicht om aan te leveren. Indien deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd is het voor ons niet mogelijk om de betreffende dienst aan te bieden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account en/of recensie op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (afhankelijk van uw account status)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar nog consumenten. Daar een account alleen kan worden aangemaakt met een KVK nummer, hebben wij dus geen bezit van deze informatie..

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de EU GDPR, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken uw gegevens om de best mogelijke service aan te bieden. Creative People  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U de mogelijkheid een recensie te plaatsen die openbaar beschikbaar is voor bezoekers van Creative People
 • Verzenden van notificaties en herinneringen
 • Verzenden van tips om u te helpen uw doel te bereiken via onze website
 • Verzenden van aanbiedingen van Creative People
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Verzenden van een feedbackverzoek
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Creative People  analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Creative People  volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
 • Creative People  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 • Toestemming
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Creative People  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer-programma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Creative People ) tussen zit.

Hoe lang en waar we persoonsgegevens bewaren

Creative People  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Zou u uw account willen verwijderen, kun u hiervoor een verzoek indienen, dan zullen wij hiervoor zorgdragen. Al uw gegevens (die we niet wettelijk verplicht zijn te bewaren) worden dan direct gewist. Wij houden van dit verzoek tot verwijdering een logbestand bij, welke na 30 dagen automatisch wordt gewist.

Al uw gegevens worden binnen de EEA (European Economic Area) opgeslagen en/of verstuurd tussen onze servers. Door gebruik te maken van Creative People  en door gegevens aan ons te verstrekken, gaat u hiermee akkoord.

Delen van persoonsgegevens met derden

Creative People  kan uw persoonsgegevens delen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Creative People blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten partijen waar wij mee samenwerken en het doel van de gegevensverwerking:

 

 • Betaalproviders - Het verwerken van uw betaling
 • Beoordelingswebsites - Verzamelen van beoordelingen over Creative People
 • Dataopslag partijen - Het opslaan van data zoals bijvoorbeeld back ups, klantendossiers en correspondentie
 • Communicatiemiddelen (extern gebruik) - E-mail kunnen ontvangen en versturen, SMS berichten kunnen versturen
 • Communicatiemiddelen (intern gebruik) - Ondersteunen van communicatie over klantenservice issues, websiteoptimalisatie en het oplossen van overige technische problemen
 • Hostingproviders - Het hosten van de website en back ups van Creative People
 • Klantenservice tools - Een zo goed mogelijke (technische) ondersteuning bieden
 • Websiteontwikkelaars - Het bouwen, updaten en verbeteren van de website Creative People

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Creative People  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Creative People  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google analytics: hiermee kunnen wij statistieken over onze website bijhouden, zoals bezoekersaantallen, welke pagina's populair zijn en hoe lang bezoekers op onze website blijven. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd. Alle opties voor gegevens delen in Google Analytics zijn uitgeschakeld.
 • Google adwords: Hiermee kunnen wij de resultaten van onze Google advertenties monitoren.
 • Google maps: om de kaart service van Google te kunnen gebruiken.
 • Google tag manager: hiermee kunnen wij onze cookies makkelijker beheren.
 • LinkedIn: Share op LinkedIn button.. (alleen als u hier op drukt)
 • Pinterest: Share op Pinterest button (alleen als u hier op drukt)
 • Twitter: Share op Twitter button (alleen als u hier op drukt)
 • Facebook: om de like knop en delen te kunnen gebruiken. (alleen als u hier op drukt)

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen. Zie voor een toelichting: http://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Echter indien u de cookies functionaliteit van uw browser uit zet, kan u online geen orders meer plaatsen

Uw rechten omtrent gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uitschrijven voor bepaalde e-mails kan door middel van de uitschrijf link onderaan de betreffende e-mail, of door uw e-mail instellingen aan te passen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Creative People en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zich te identificeren ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Creative People  voorkomt niet dat derde partijen (zoals zoekmachines) oproepen van gebruikers (tijdelijk) opslaan. Indien u uw oproep deactiveert of verwijdert, kan het zijn dat het nog enkele weken duurt voordat u oproepgegevens bij deze partijen verwijderd zijn. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Creative People  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Inlog

Creative People
Papierbaan 9
9672BG Winschoten
Groningen

Maandag t/m vrijdag
9:00 - 17:00

Zaterdag en zondag
Gesloten